De Vlaamse Waterweg

Logo Vlaanderen

Twee sterke stromingen worden één

Eén waterwegbeheerder, in volle vaart de toekomst tegemoet

In 2017 stromen de twee Vlaamse waterwegbeheerders, Waterwegen en Zeekanaal NV en nv De Scheepvaart, naar elkaar toe. Samen worden wij De Vlaamse Waterweg nv. De volledige integratie wordt afgerond tegen het jaareinde.

Deze fusie heeft een positieve invloed op de gebruiker én op de burger. Onze kerntaken strekken zich immers tot ver voorbij het stimuleren van watergebonden transport uit. Naast mobiliteit zet De Vlaamse Waterweg nv sterk in op waterbeheersing en het bevorderen van het leven op en langs de waterwegen, van leefbaarheid over recreatie tot milieu, waardoor ze een belangrijke schakel wordt voor de gehele maatschappij.

Lees meer

Door onze krachten te verenigen, gaan we de toekomst ijzersterk tegemoet. Want door nú samen te werken, kunnen we morgen sneller evolueren en innoveren. Door de handen in elkaar te slaan en expertise, kennis en visie te delen over mobiliteit, leefbaarheid en waterbeheersing, zal De Vlaamse Waterweg nv nog sterker bijdragen aan de welvaart in Vlaanderen.

Wij zijn De Vlaamse Waterweg nv. Aangename kennismaking.

Dominique Van Hecke
algemeen directeur

ir. Chris Danckaerts
gedelegeerd bestuurder

Tom Dehaene
voorzitter raad van bestuur Waterwegen en Zeekanaal NV

Frieda Brepoels
voorzitter raad van bestuur De Vlaamse Waterweg nv

Lees minder
Infographic
Cijfers in beeld
Altijd al in een oogopslag willen weten waar wij voor staan? Hier heb je een visueel overzicht van alle cijfers waaruit De Vlaamse Waterweg nv is opgebouwd.

Eén waterwegbeheerder voor Vlaanderen: volle vaart vooruit

Waterwegen en Zeekanaal NV en nv De Scheepvaart varen de toekomst tegemoet onder de gezamenlijke vlag van De Vlaamse Waterweg nv.

De fusie van de twee Vlaamse waterwegbeheerders gaat vanaf 2017 volle vaart vooruit naar 2018 met een ambitieuze missie, gedeelde waarden en een vooruitstrevende visie.

Als De Vlaamse Waterweg nv bieden we meer uniformiteit aan onze klanten. Zo hebben we als organisatie meer impact. Voor het hele grondgebied van Vlaanderen zal immers nog maar één stem voor de waterwegen spreken, zowel in Vlaamse, Belgische en/of internationale context.

Hierdoor verdwijnt de kans op verschillende behandeling van dezelfde onderwerpen, zowel naar burger, bedrijf, als stad/gemeente toe. Eén Vlaamse waterwegbeheerder maakt dat er voor elke organisatie, onderneming en burger één aanspreekpunt is voor de waterwegen in Vlaanderen.

nv De Scheepvaart wordt nu al De Vlaamse Waterweg nv.

Vanaf 1 januari 2018 maakt ook Waterwegen en Zeekanaal NV integraal deel uit van De Vlaamse Waterweg nv.

Wat betekent dit voor u als klant?

 • Versterken van de dienstverlening
  We versterken onze dienstverlening voor een hogere efficiëntie met zo veel mogelijk voordelen voor u als klant. Zo geniet u mee van onze schaalvergroting.
 • Lokale verankering blijft
  Toch wordt de lokale verankering niet aangetast. Uw contactpersoon blijft hetzelfde voor, tijdens én na de fusie. Zo ondervindt u zo min mogelijk hinder.
 • Meer uniformiteit
  Als De Vlaamse Waterweg nv bieden we meer uniformiteit. Zo hebben we als organisatie een grotere impact en blijft de gelijke behandeling van alle belanghebbenden verzekerd.
 • 1 aanspreekpunt
  Eén Vlaamse waterwegbeheerder maakt dat er voor elke organisatie, onderneming en burger één herkenbaar aanspreekpunt is voor de waterwegen in Vlaanderen.

Bij wie kunt u terecht?

Aarzel niet om via uw vertrouwde contactpersonen en -punten te blijven rekenen op de waterwegbeheerder(s), nu en in de toekomst:

 • De Vlaamse Waterweg nv / nv De Scheepvaart
  Havenstraat 44, 3500 Hasselt
  Tel. 011 29 84 00 • Fax. 011 22 12 77
  info@vlaamsewaterweg.be
 • Waterwegen en Zeekanaal NV
  Oostdijk 110, 2830 Willebroek
  Tel. 03 860 62 11 • Fax. 03 860 62 78
  info@wenz.be

Onze speerpunten: van maximale mobiliteit
 tot welvarende waterbeheersing

De Vlaamse Waterweg nv zorgt voor het stimuleren van mobiliteit in Vlaanderen, voor waterbeheersing en voor leven op en langs de waterweg. Hierbij verbeteren of vrijwaren we de leefbaarheid in Vlaanderen. Want meer binnenvaart is meer welvaart.

Onder andere dankzij de aanleg van kaaimuren en de uitbreiding van de capaciteit van de waterweg schuiven we de waterweg prominent naar voren als alternatieve vervoersmodus. Daarnaast blijft inzetten op waterbeheersing en een veilig Vlaanderen een topprioriteit. Ook blijft De Vlaamse Waterweg nv rekening houden met de milieu- en recreatieve noden van de maatschappij.

Dit alles doen we dankzij diverse projecten en investeringen.

Kaart van Vlaanderen Sigmaplan Kaaimuren PPS Project Seine-Schelde Bruggen verhogen Het jaagpad is van iedereen Ecorace Challenge

10 op 10 voor de binnenvaart

“80 % van de Vlaamse bedrijven ligt op minder dan 10 km van de binnenvaart.”

- Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken
 1. Flexible partner
  Niets zo flexibel als het water: binnenvaartoplossingen ‘op maat’ zijn dan ook onze missie. Voor elke vracht en elk bedrijf, groot of klein. Op één lijn met jouw ambities en altijd in voorkeur van vooruitgang, streven we naar flexibiliteit van punt A naar punt B.
 2. Professionele passie
  Bij De Vlaamse Waterweg nv werken professionals met passie, die continu up-to-date blijven over de laatste nieuwe ontwikkelingen. Zij helpen je om het logistieke plaatje te doen kloppen en vlot over onze wateren te navigeren.
 3. De beste bereikbaarheid
  Een bevaarbaar waterwegennet in Vlaanderen van ruim 1 000 km dat dankzij de fusie nog hechter wordt, is ‘altijd en overal’ bereikbaar. Vlaanderen, centraal in Europa, het logistieke hart van Europa … Gezien bijna alle Vlaamse bedrijventerreinen dicht bij een waterweg liggen, garanderen we het beste traject.
 4. Just in time
  Als je via de binnenvaart transporteert, staat je lading nooit vast in de file door druk verkeer of slecht weer. Dat de binnenvaart 24 uur op 24 werkt, zorgt ervoor dat je voorraadbeheer een stuk efficiënter kan verlopen. Just in time? Check!
 5. Moderner dan je denkt
  De binnenvaart is een innovatieve en hoogtechnologische sector: track and trace, de nieuwste communicatiemiddelen … We hebben het allemaal. Bovendien helpen onze specialisten je gratis op weg met begeleiding van vaarroute tot kostenberekening.
 6. Voor vrachten groot of klein
  De waterweg is perfect geschikt voor hoge tonnages. Uiteraard zijn ook kleinere en speciale vrachten welkom op de binnenvaart. Van een bulklading zand tot een container met wijnflessen of een pallet met snelbouwstenen. De Vlaamse vloot vindt altijd een geschikt binnenschip!
 7. Doorgedreven duurzaamheid
  Wist je dat de binnenvaart met 5 liter brandstof een vracht van 1 ton over 500 km kan vervoeren? En dat met veel minder CO2 -uitstoot dan de alternatieven. Meer goederen over het water transporteren haalt vrachtwagens van de weg en vermindert zo fijn stof.
 8. Veiligheid voorop
  Ongevallen zijn zeldzaam. Dubbelwandige schepen zorgen ervoor dat gevaarlijke ladingen veilig aan wal komen. Of dat nu gebeurt in een containership, duwbak, ponton, olie-, gas- of poedertanker: wij zijn dé logistieke partner die veiligheid voorop stelt.
 9. Economisch voordelig
  Niet enkel de prijs van vervoer per binnenschip is concurrentieel, ook de maatschappelijke kosten liggen laag. Minder brandstof én loonkosten zorgen ervoor dat het totaalplaatje 2 à 3 keer lager ligt dan via de weg of het spoor. Niets dan voordeel dus.
 10. Mobiliteitsbewust
  Samen iets doen aan de files, smogalarms en ongevallen? Graag. De logistieke voordelen van de waterweg maken je transport perfect inplanbaar. Wij streven dan ook naar mobiliteitsbewust ondernemen in Vlaanderen: meer binnenvaart, meer mobiliteit!