Bedrijventerreinen en kaaimuren

De Vlaamse Waterweg nv beheert heel wat watergebonden bedrijventerreinen. Ze worden in concessie gegeven aan bedrijven die de binnenvaart gebruiken voor de aan- en afvoer van grondstoffen en/of afgewerkte producten. Dat gebeurt vooral met langdurige overeenkomsten of met precaire vergunningen die jaarlijks kunnen worden verlengd.

Er is een grote vraag naar watergebonden terreinen. De bedrijven met een concessie of vergunning verbinden zich ertoe om een vastgestelde hoeveelheid goederen per jaar via de waterweg te transporteren.

Op zoek naar meer informatie over onze bedrijventerreinen of de aanleg van een kaaimuur?

Download de brochure 'Kaaimuren: handleiding aanvraag' en mail naar info@vlaamsewaterweg.be


Publieke en private kaaimuren

Langs onze waterwegen zijn er tal van plaatsen waar je goederen kan laden en lossen. Deze zijn opgedeeld in publieke en private kaaimuren.

Deze kaaimuren zijn grotendeels vergund aan o.a. bedrijven voor de aanvoer of afvoer van goederen, producten, materialen, enz.

De niet-vergunde kaaimuren hebben een openbaar karakter. Ook voor het laden of lossen van vaartuigen aan de openbare kaaimuur moet je vooraf de nodige vergunning bekomen van De Vlaamse Waterweg nv.

Wil je zelf gebruik maken van één van deze kaaimuren voor de overslag van goederen? Dan kan je een aanvraag indienen bij De Vlaamse Waterweg nv.

Vermeld duidelijk volgende gegevens: de kraanvergunning; de kraanbestuurder en zijn GSM-nummer; de locatie; de datum; het aanvangsuur en de duur van de overslag.


Containerterminals

Containerterminals zijn overslaglocaties die speciaal zijn ingericht voor de op- en overslag van containers; meestal zijn er speciale kranen beschikbaar. Containerterminals hebben een sterke link met de zeehavens en dienen steeds vaker als hinterland-hub van de zeehavens.

Onderstaand vind je een overzicht van de containerterminals in Vlaanderen die via de binnenvaart ontsloten zijn.

Klik hier voor een grotere weergave.

Jachthaven Waregem

Marktraadpleging met het oog op de toekenning van een concessie voor de exploitatie van een clubhuis verbonden aan de jachthaven van Waregem.

Hieronder kan u alle informatie over dit project downloaden.


Bedrijventerreinen

Onderstaand vind je een lijst van beschikbare berdijventerreinen.

Interesse in een bedrijventerrein langs een waterweg?
Bezorg ons dan het ingevulde aanvraagformulier. De contactgegevens vind je in het formulier.


Bedrijventerrein in Lanaken

Hieronder kan je alle informatie over dit project downloaden.


Bedrijventerrein Genk-Zuid-Kaatsbeek in Genk

Hieronder kan je alle informatie over dit project downloaden.


Bedrijventerrein Woestijne in Aalter

http://www.duurzaamsamenwerkenaalter.be/nl/

Hieronder kan je alle informatie over dit project downloaden.


Bedrijventerrein in Ham Zwartenhoek

Hieronder kan je alle informatie over dit project downloaden.

Economie & logistiek

Laatste nieuws

Top